Social Icons

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโพธิ์

Featured Posts

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการโครงการประชุมปฏิบัติการในเวทีมหกรรมและวิชาการสาธารณสุข 2557

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์
แจ้งการบันทึกแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลอสมทางเวบไซด์ อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง ในการนี้คุณฟัตฮียะห์ ตาแม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ เป็นตัวแทน รพ.สต.นำเสนอผลการดำเนินงานระบบยาใน รพ.สต.  รวมทั้ง ภญ.มูนาดา แวนาแว เภสัชกรชำนาญการ ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาระบบยาในระดับ คปสอ.ยะหริ่ง
        สำหรับอาหารเที่ยงแก่ทีมประเมิน ทางเจ้าภาพได้จัดขึ้นที่บ้านไม้ริมทะเล หาดตะโละสะมิแล อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่งฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่งฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่งฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่งฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่งฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่งฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับทีมนิเทศระบบยาจากทีม สสจ.ปัตตานี ณ รพ.สต.ตาแกะ คปสอ.ยะหริ่ง (24/4/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 ที่มา : งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 29/04/57 00.14 น.

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

คอตีบระบาด เร่งฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เพื่อป้องกัน

 ปัจจุบันมีรายงานการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งมีแอนติเจนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดต่อ 10 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอี อ่านต่อ
/data/content/23423/cms/bdefhkprw268.jpg

ทักทายกันหน่อย

 
Blogger Templates